Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(4): 162-165, doi: 10.5117/mab.90.31288
Audit Research Summaries
expand article infoEditorial Office
Open Access
Abstract
Zoals aangekondigd in de Editorial van het januari/februari nummer, zullen wij regelmatig enkele “Audit Research Summaries” (ARS) uit de database van de American Accounting Association in het MAB opnemen (www.auditingresearchsummaries.org). Dat audit research actueel en belangrijk is blijkt uit de uitnodiging die in februari 2016 onder audit onderzoekers is verspreid door de Foundation for Auditing Research (FAR, (http://www.foundationforauditingresearch. org). In de uitnodiging wordt opgeroepen onderzoeksvoorstellen in te dienen. Voorwaarden zijn onder andere dat onderzoekers een gedegen track-record hebben, met andere woorden gepubliceerd hebben in gerenommeerde internationale tijdschriften en ten minste een van de onderzoekers geaffilieerd is met een Nederlandse universiteit.