Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(5): 183-189, doi: 10.5117/mab.88.31292
Versterkt Nederlands bankkapitaal en transparantie regelgeving
expand article infoMartien Lubberink
Open Access
Abstract
De onlangs in werking getreden Europese regels voor bankkapitaal zijn het eindresultaat van een transparant proces waaraan kort na aanvang van de financiële crisis veel partijen hebben bijgedragen. Als gevolg van dit proces heeft Europa het laatste woord over bankkapitaal, niet langer Den Haag. Daarmee is Nederland de zeggenschap over bankkapitaal echter niet kwijt. Belangrijke gremia, waaronder het Bazels Comité, de Europese Commissie en de European Banking Authority geven openheid van zaken en bieden aldus mogelijkheden om beleid te beïnvloeden. De openheid heeft ook bijgedragen aan de financiële stabiliteit. Banken hebben de openheid tijdig benut om hun solvabiliteit te verhogen. Daarnaast heeft de openheid de kabinetsvisie over bankkapitaal beïnvloed, zij het laat en mogelijk zonder effect.