Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(5): 198-209, doi: 10.5117/mab.88.31294
De beurs-NV in den vreemde. Toepassing en naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
expand article infoBart Bootsma, Steven Hijink
Open Access
Abstract
Dit artikel beschrijft de mate waarin beurs-NV’s in den vreemde de Nederlandse Corporate Governance Code en/of buitenlandse corporate governance codes toepassen en in hoeverre de principes en bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code door dit type vennootschap worden nageleefd. Onder de beurs-NV in den vreemde wordt in deze bijdrage verstaan een statutair in Nederland gevestigde vennootschap wier aandelen primair zijn toegelaten tot de handel op een buiten Nederland gelegen effectenbeurs. Het artikel richt zich, met andere woorden, op (Nederlandse) beurs-NV’s wier aandelen niet primair te Amsterdam zijn genoteerd. Het merendeel van de beurs-NV’s in den vreemde past meerdere codes toe. De naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code door beurs-NV’s in den vreemde blijft achter bij die van beurs-NV’s met notering op Euronext Amsterdam. Naast verschillen in de naleving tussen beurs-NV’s in den vreemde en Amsterdamse beurs- NV’s bestaan ook verschillen tussen beurs-NV’s in den vreemde onderling. Beurs- NV’s in den vreemde die geen banden met Nederland hebben, rapporteren bijvoorbeeld relatief meer afwijkingen van de Nederlandse Corporate Governance Code dan beurs-NV’s in den vreemde die wel banden met Nederland hebben.