Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(5): 174-180, doi: 10.5117/mab.89.31297
Management control packages: een inleiding en onderzoeksinstrument
expand article infoBerend van der Kolk
Open Access
Abstract
Management control (MC)-elementen dienen in samenhang met elkaar begrepen en onderzocht te worden, als ‘MC-packages’. Als onderdelen van een ‘MC-package’ geïsoleerd onderzocht worden leidt dit wellicht tot een fragmentarisch of zelfs foutief beeld van de werkelijkheid. Deze bijdrage bespreekt achtergronden van het onderzoek naar MC-packages en presenteert een instrument om toekomstig onderzoek te ondersteunen.