Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(5): 181-187, doi: 10.5117/mab.89.31298
De duurzame controller neemt leiding in een transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen
expand article infoMargreet Boersma-De Boersma
Open Access
Abstract
Steeds meer dringt het besef door dat er geen andere weg meer is dan duurzaam ondernemen. Organisaties die dit inzien streven naar meer dan alleen financiële winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing, dan moet die winst hard aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als duurzaamheid wordt verankerd in de strategische kaders en vast onderdeel is van de planning & controlcyclus. Daarmee ligt MVO op het bord van de controller. In deze bijdrage wordt geschetst welke instrumenten de controller kan gebruiken om het leiderschap in MVO op zich te nemen.