Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(5): 188-198, doi: 10.5117/mab.89.31299
Beloning en veiligheidsprestaties: een casestudy
expand article infoRob de Velde Harsenhorst, Arco van de Ven
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt beschreven hoe beloningen worden ingezet om de veiligheidsprestaties te verhogen. Het onderzoek is uitgevoerd in een organisatie met risicovolle activiteiten waar wordt gewerkt met een systeem van prestatiebeloning. Op basis van een exploratieve case study is de opzet en de beleving van de huidige incentivesystemen in relatie tot veiligheid geanalyseerd. Alhoewel veiligheid een onderdeel is van de prestatiebeloning wordt dit door de geïnterviewden niet zo ervaren. De auteurs dragen verbetermogelijkheden aan om binnen de huidige systematiek van prestatiebeloning de veiligheidsdoelstellingen beter te incorporeren.