Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(5): 214-218, doi: 10.5117/mab.90.31307
Audit Research Summaries
expand article infoEditorial Office
Open Access
Abstract
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). De eerste samenvatting betreft de studie met de titel “Auditing Related Party Transactions: A Literature Overview and Research Synthesis”. Deze studie verschaft een overzicht van onderzoek naar de controle van Related Party Transactions (RPTs). Een interessante bevinding luidt dat in geval van fraude die een accountant niet heeft weten te ontdekken, vaak de nodige RPTs hebben plaatsgevonden. Ook wordt geconstateerd dat in de gevallen dat RPTs gepaard gaan met een gebrekkige corporate governance, het risico op fraude relatief groot is.