Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(6): 218-228, doi: 10.5117/mab.89.31316
Het boekhoudschandaal: wat blijft en wat verandert?
expand article infoKees Camfferman
Open Access
Abstract
Boekhoudschandalen zijn sinds de negentiende eeuw een terugkerend verschijnsel in de geschiedenis van het moderne bedrijfsleven. In dit artikel wordt de vraag besproken of er ondanks deze continuïteit sprake is van veranderingen in de aard van boekhoudschandalen. Betoogd wordt dat het boekhoudschandaal inderdaad in de loop van de tijd geleidelijk van karakter verandert als gevolg van veranderingen in (1) belangen en belanghebbenden bij de !nanciële verslaggeving, (2) veranderende normen voor !nanciële verslaggeving, en (3) veranderingen in de verantwoordelijkheden rond !nanciële verslaggeving. Dit wordt aannemelijk gemaakt door twee boekhoudschandalen, met een eeuw tussenruimte, te bespreken in het licht van veranderingen op de genoemde drie gebieden.