Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(6): 229-238, doi: 10.5117/mab.89.31317
Geïntegreerde verslaggeving; een beter communicatiemiddel?
expand article infoKevin Krijgsman
Open Access
Abstract
In dit artikel onderzoek ik met een experiment onder investeerders uit de Verenigde Staten of het gelijktijdig presenteren van !nanciële, duurzaamheids- en governance-informatie, tegenover het apart rapporteren van beide, hun verwerking van deze informatie kan beïnvloeden. Analyse van de resultaten heeft uitgewezen dat gelijktijdige presentatie van deze informatie kan helpen in het verminderen van presentatie-effecten op het oordeel van investeerders. De onderzochte presentatie-effecten zijn volgorde-effecten en ‘anchoring’. Het vergelijken van de bevindingen van dit onderzoek en eerdere onderzoeken laat zien dat het verbeteren van de rapportage, bijvoorbeeld door samenvoeging, een manier is om de communicatie tussen bedrijven en kapitaalverstrekkers te verbeteren en de allocatie van kapitaal te bevorderen.