Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(6): 254-262, doi: 10.5117/mab.90.31322
De overdracht van risico's in de zorg. Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg
expand article infoMartijn van der Steen
Open Access
Abstract
Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de beheersing van hun bedrijfsvoeringsrisico’s volgen, blijkt uit de analyse dat kleine instellingen zeer actief kunnen zijn in de beheersing van deze risico’s. Deze beheersing is vooralsnog reactief, maar veel van de activiteiten die al worden ondernomen in kleine instellingen passen goed in een risicobeheersingsmethodiek zoals het bovengenoemde ISO 31000.