Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(6): 280-284, doi: 10.5117/mab.90.31325
Audit Research Summaries
expand article infoEditorial Office
Open Access
Abstract
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). Op 6 april jongstleden is de consultatieperiode van het voorstel voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code afgerond. De Monitoring Commissie Corporate Governance verwacht na de zomer de definitieve aangepaste code te presenteren. Transparantie en verantwoording vormen bouwstenen voor goede corporate governance. In het bijzonder vervult de accountant bij de verantwoordingsinformatie in de vorm van de jaarrekening een belangrijke controlerende rol; de accountant communiceert over zijn controlebevindingen primair met directie en commissarissen.