Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(9): 358-367, doi: 10.5117/mab.88.31350
Reflexiviteit in interpretatief (management) accounting onderzoek
expand article infoIvo De Loo, Alan Lowe
Open Access
Abstract
Hoewel management accounting vaak gezien wordt als een set rekenkundige technieken, kan het ook worden beschouwd als een reeks van activiteiten die in een bepaalde context in de praktijk worden gebracht, waarbij wat die activiteiten en praktijk precies behelzen kan verschillen van situatie tot situatie. De complexiteit van organisaties en mensen, wordt in een dergelijke visie op management accounting benadrukt. Dit heeft onder meer effect op wat als zinnig en gedegen wetenschappelijk onderzoek in en naar ‘de’ management accounting kan worden beschouwd. In dit artikel gaan we in op de rol van reflexiviteit hierbij. We onderscheiden twee vormen van reflexiviteit: epistemologische en methodologische reflexiviteit. We geven enkele handvatten hoe hier concreet handen en voeten aan kan worden gegeven, en illustreren deze handvatten aan de hand van een tweetal voorbeeldartikelen. Door het toepassen hiervan krijgen onderzoekers enig inzicht in hun eigen rol, en de rol van de (eventueel) door hen onderzochte personen, in het proces van onderzoek en de totstandkoming van de resultaten daarvan.