Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(9): 368-378, doi: 10.5117/mab.88.31351
Beursintroducties tijdens de technologie-bubbel in Nederland
expand article infoAbe de Jong, Teye Marra, Peter Roosenboom
Open Access
Abstract
Waarom gaan ondernemingen naar de beurs? Op welke manier hebben nieuwe technologische ontwikkelingen invloed op de beursgang? Deze twee vragen worden beantwoord met behulp van een empirische analyse naar motieven voor een beursgang door Nederlandse ondernemingen in de periode 1994-2002. Onze resultaten tonen dat in de periode 1997-1999 significant meer ondernemingen en voornamelijk technologie-ondernemingen naar de beurs gingen. Deze periode kenmerkt zich door een technologie-bubbel. De waardering van beursgenoteerde ondernemingen in de eigen bedrijfstak blijkt ook een sterk motief voor de beursgang. Onder de technologie-ondernemingen waren beursgangers kleiner en jonger dan ondernemingen die niet naar de beurs gingen en speelde de waardering van beursgenoteerde ondernemingen in de eigen bedrijfstak geen rol.