Editorial
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 92(1/2): 1-1
https://doi.org/10.5117/mab.92.24465
Other versions: